دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت

دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت

دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت

دانلود خلاصه مباحث اصول مدیریت به صورت جامع و کامل
در قالب پاورپوینت +power point_________________
معرفی اجمالی :
تعریف مدیریت:
مديريت‌ عبارت‌ از نيل‌ به‌ هدف‌ يا هدفهاي‌ مؤسسه‌ با صرف‌ حداقل‌ هزينه‌ و زمان‌ است‌. مديريت‌ عبارت‌ است‌ از فراگردي‌ براي‌ حل‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ هدفهاي‌ سازماني‌ كه‌به‌ نحو مطلوب‌ از طريق‌ استفاده‌ مؤثر و كارآمد از منابع‌ كمياب‌ در يك‌ محيط‌…