دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (آزمون سال ۸۹)
دفترچه عمومی سال ۸۹ (مشترک بین تمام رشته ها) سوالات تخصصی شامل رشته های ذکر شده در جدول زیر میباشد. (بیش از ۱۶۰۰ سوال تخصصی و ۳۱ فایل تفکیک شده به شرح زیر بدون پاسخنامه)تعداد سوال عنوان رشته ۵۰سوال هنر آموز حسابداری ۵۰سوال هنر آموز کامپیوتر ۶۰سوال کارشناس فناوری ۵۵سوال هنر آموز تأسیسات ۵۰سوال هنر آموز صنایع نساجی ۶۰سوال کارشناس امور حقوقی ۶۰سوال آموزگار دوره ابتدایی ۶۰سوال مشاور…