نگاهی به گونه‌های روابط بهنجار (سالم) جوانان

نگاهی به گونه‌های روابط بهنجار (سالم) جوانان

نگاهی به گونه‌های روابط بهنجار (سالم) جوانان

دانلود مقاله نگاهی به گونه‌های روابط بهنجار (سالم) جواناناین فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word
تعداد صفحات: ۳۱

توضیحات:

چکیده
بنابراین، ما در این پژوهش به این معضل اجتماعی اشاره نمودیم و هنجارها را از دید آیات و روایات بیان نموده تا مرز بین هنجار و ناهنجار مشخص شود. از این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که گونه‌های ارتباط بهنجار از جمله: ۱، ارتباط جوان با خدا ۲، ارتباط جوان با…