شرح سودي بر حافظ جلد ۲

شرح سودي بر حافظ جلد 2

شرح سودي بر حافظ جلد ۲

احمد سودی بوسنوی (؟، Foèa، امپراتوری عثمانی، بوسنی و هرزگوین فعلی – ۱۰۰۰/۱۰۰۶ هجری قمری) که گاهی در منابع به اشتباه محمد سودی نیز نامیده شده‌است، پژوهشگر و مترجم عثمانی بود. شهرت وی بیشتر به دلیل نگارش ترجمه و شرح دیوان حافظ و نیز گلستان و بوستان سعدی به زبان ترکی عثمانی است.او در شرح گلستان خود در بیشتر موارد تفسیر شمعی را رد کرده‌است….