دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان علوم قرآني ۳۵ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان علوم قرآني ۳۵ ص

فهرست مطالب علوم قرآن …………………………………………………………………۴ معجزه پیامبران ……………………………………………………………..۴ معیار و ملاک تشخیص سوره‏هاى مکى و مدنى …………………………………۵ سوره هاى مکى و مدنى …………………………………………………….۷ ویژگى سوره هاى مکى ……………………………………………………..۹ ویژگى سوره هاى مدنى ……………………………………………………۱۰ قرآن بر پایه هفت «حرف» نازل شده است ……………………………………۱۳ برخی از برتری های قرآن بر…