مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیکفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۵۰
توضیحات
در سال­های اخیر توجه نسبت به برنامه­ریزی جامع یا استراتژیک، به طور روزافزون افزایش یافته و تنها راه اثربخشی و کارامدی مدیران، در بهره گیری از این شیوة برنامه­ریزی جست و جو شده است (۹). برنامه­ریزی استراتژیک روشمند از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مطرح شد؛ در این خصوص، محققانی همچون استینر[۱] آن را به سال ۱۹۵۰ (توسط کمپانی­ها و مجتمع­های تولیدی)، و روزنبرگ و…