بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی

بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی

بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زدایی

عنوان مقاله: بررسی چگونگی به کارگیری پدافند غیرعامل در ساختار اقتصادی کشور در راستای فقر و محرومیت زداییقالب بندی:word
قیمت: ۲۴۰۰ تومان
شرح مختصر:
پدافند غیر عامل یعنی استفاده از شیوه غیر نظامی برای مقابله با تهدیدات، عداوت ها و بحران های معنوی و مادی می باشد. جهاد یا پدافند غیر عامل اقتصادی ريشه در قرآن و سنت دارد. آموزه هاي ديني سرشار از آيات و رواياتي است كه نشان ميدهد تلاش ايثارگران همراه با انگيزه هاي الهي،به گونه اي كه موجب استقلال…