اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اوليه براي تا سازه نهايي – مشكلات سه راه

اختلاط بتن :  از انتخاب مصالح اوليه براي تا سازه نهايي - مشكلات سه راه

اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اوليه براي تا سازه نهايي – مشكلات سه راه

عنوان مقاله: اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اوليه براي تا سازه نهايي – مشكلات سه راهفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۳۳
شرح مختصر:
چرا بتن در بسياري از سازه ها به خوبي كه بايد باشد نيست؟ اول اينكه يك سري تحقيقات دانشگاهي نامتجانس در شرايط مفيد واقعي و روي نمونه هاي مصنوعي براي پژوهش در آزمايشگاه انجام مي شوند و از طرفي اين آزمايش ها توسط افرادي بعمل مي آيند كه هيچ تجربه اي از شرايط واقعي در زندگي ندارند. در تجربيات آنها، رشته متغيرها بسيار محدود است…