نقش زبان در ايجاد ارتباط

نقش زبان در ايجاد ارتباط

نقش زبان در ايجاد ارتباط

عنوان تحقیق: نقش زبان در ايجاد ارتباطفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۵۳
شرح مختصر:
جامعه‌شناسي، و انسان‌شناسي بر روي شماري از موضوعات آن صورت مي‌گيرد كه بسياري از آنها را در اين مورد بررسي قرار خواهيم داد.
در اين فصل توجه خود را معطوف به كاربرد اصلي زبان ، يعني ارتباط ، خواهيم كرد. خواهيم ديد ارتباط چه مشكلاتي براي كاربرد شناسي ايجاد مي‌كند و داراي كدام ساخت است . در نهايت به برخي موضوعات ويژه در كاربرد‌شناسي خواهيم پرداخت
فهرست…