تجارت زنجیره ای نوین( مدیریت تجارتخانه ها)

تجارت زنجیره ای نوین( مدیریت تجارتخانه ها)

تجارت زنجیره ای نوین( مدیریت تجارتخانه ها)

باسلام این برنامه حاصل زحمات و تجربیات سالهای دراز مدت شخص بنده میباشد و نیت من در این راستا فقط کمک به هم نوع و مردم کشورم و همچنین تمام مردم دنیا هستش امیدوارم با مطالعه این کتاب شماهم به گروه طرح بیتی ها بپیوندید و من رو در این راه حمایت کنید این کتاب داره از یک انقلاب عظیم در صنعت تجارت و اقتصاد-مدیریت در تمام رشته هاو….خبر میده در واقع دروازه ای به فراسوی موفقیت را برای مردم کشورمان در زمینه های تجارت و اقتصاد- کسب و کار- مدیریت بر منابع-…