تحقیق انتقال دوجانبه

تحقیق انتقال دوجانبه

تحقیق انتقال دوجانبه

عنوان: انتقال دوجانبهفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۳
خلاصه
آزمايش در مورد انتقال دوجانبه مي باشد كه مي خواهيم بدانيم اطلاعاتي كه از طريق يك نميكره دريافت مي گردد به نيمكره ديگر منتقل مي شود يا خير؟ آزمايش در ۱۲ مرحله و با استفاده از يك آينه انتقال دو جانبه و يك كنتور براي ثبت زمان و خطاها صورت مي پذيرد. آزمودني براي آزمايش بايد مراحل اول و آخر (۱ و ۱۲) را با دست غير ماهر و مراحل ديگر را با دست ماهر انجام دهد، بدين صورت كه جلوي آينه يك صفحه ستاره اي…