نقش IT در مدیریت بحران

نقش IT در مدیریت بحران

نقش IT در مدیریت بحران

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات(IT) در مدیریت بحرانقالب بندی: WORD
تعداد صفحات: ۳۳
فهرست:
مقدمه
تعریف بحران
انواع بحران
سوابق تاریخی مدیریت بحران در ایران
سیر تحولی مدیریت بحران
ساختار مدیریت بحران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
تعریف مدیریت بحران و اهداف آن
استانداردهای بین المللی
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران
انواع سیستم های اطلاعاتی کاربردی در مدیریت بحران
فرایند برنامه ریزی مدیریت بحران و نقش IT در آن
سیستم های…