جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

جریان مبانی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریممقدمه تحقیق
انسان و انسان­شناسی در قرآن کریم بسیار فراتر و جامع­تر نسبت به مکاتب و دانشمندان و حتی دیگر آیین­های الهی بیان شده است. از دیدگاه قرآن انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است که اصل و سرشت او را همان روح او تشکیل داده بنابراین «انسان­شناسی»، علمی است که به مطالعة کل وجود انسان (مادی و معنوی) بپردازد. از این روی، آنچه امروزه در علوم اجتماعی تحت عنوان انسان­شناسی…

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلاممقدمه
الف:طرح بحث و اهميت موضوع
بموجب بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می باشد که حصول این مطلوب و دستیابی به آن در انطباق با بهره وری از دستاوردهای عقل بشری در حوزه مذکور، در بستر فرهنگی و اعتقادی جامعه میسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمین دو رویکرد را مد نظر قرار می دهند که…

دانلود پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران

دانلود پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران

دانلود پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران

 

دسته بندی

حقوق

فرمت فایل
Word

حجم فایل
۲ MB

تعداد صفحات فایل
۱۶۱

دارای فایل Word می باشد
 
حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده ۸۰۸ ق.م مقرر می‌دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی…