دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری ۲- نوبت اول

دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری 2- نوبت اول

دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری ۲- نوبت اول

دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش های آماری ۲- نوبت اول 
فرمت: word…

دانلود ۴ نسخه نمونه سوال سازمان و مدیریت

دانلود 4 نسخه نمونه سوال سازمان و مدیریت

دانلود ۴ نسخه نمونه سوال سازمان و مدیریت

دانلود ۴ نسخه نمونه سوال سازمان و مدیریت فرمت : word…

دانلود پاورپوینت حسابداری اجتماعی

دانلود پاورپوینت حسابداری اجتماعی

دانلود پاورپوینت حسابداری اجتماعی

در این فایل سعی بر آن است که مروری بر حسابداری اجتماعی و اهمیت آن در دنیای کنونی داشته باشیم . در همین راستا ابتدا به تاریخچه و ماهیت و تعریف فعلی حسابداری اجتماعی پرداخته ایم و سپس اهداف و مفروضات این دانش و گزارشگری اجتماعی و مبانی و نظریه های موجود در این زمینه تشریح شده است .مشکلات عملی اجرای این بخش از حسابداری و همینطور ایرادات حسابداری موجود که قادر به ارضای نیازهای همه گروه های استفاده کننده نیست قسمت دیگری است که در این تحقیق به آن…

دانلود تحقیق حسابداری " کیفیت سود در حسابداری"

دانلود تحقیق حسابداری " کیفیت سود در حسابداری"

دانلود تحقیق حسابداری " کیفیت سود در حسابداری"

از اقلام حسابداري كه در گزارش‌هاي مالي (صورت سود و زيان) تهيه و ارائه مي‌شود سود خالص است كه كاربرد‌هاي متفاوتي دارد. معمولاً سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات، عاملي براي تدوين سياست‌هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه‌گذاري و تصميم گيري و بالاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد. محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادي متاثر از روش‌ها و برآورد‌هاي حسابداري است، بدين لحاظ امكان دستكاري سود توسط مديريت وجود دارد. وجود زمينه…

دانلود جزوه حسابداری شرکت ها

دانلود جزوه حسابداری شرکت ها

دانلود جزوه حسابداری شرکت ها

شرح مختصر : شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. چنانچه دارایی های شرکت برای پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی به جهت پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی دارند و این موضوع ربطی به میزان سهم الشرکه شرکاء ندارد.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و…

دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

شرح مختصر : این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از ۷۰ نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان…

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهامWORD

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهامWORD

مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهامWORD

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱مقدمه۲
۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن۳
۳-۱اهداف تحقیق۴
۴-۱فرضيه هاي تحقيق۵
۵-۱جامعه آماری و حجم آن۵
۶-۱بر آورد حجم نمونه۶
۷-۱روش گرد آوري اطلاعات۶
۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۶
۹-۱مفاهیم و واژگان تحقیق۸
۱-۹-۱میانگین متحرک:۸
۲-۹-۱اندیکاتور۸
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت۹
۴-۹-۱نقاط بایست و برگرد هندسی۹
فصل دوم: پیشینه تحقیق۱۰
۱-۲مقدمه۱۱
۲-۲مبانی نظری تحقیق۱۲
۱-۲-۲روش پرتفولیو۱۲
۲-۲-۲تحلیل بنیادی۱۴
۱-۲-۲-۲بررسی و تحلیل اوضاع…

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران word

فهرست مطالبعنوان شمارهصفحه
 چکیده۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه۳
۱-۲ بیان مسئله۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش۵
۱-۴ اهداف پژوهش۶
۱-۵ کاربردهای پژوهش۷
۱-۶ سوال های پژوهش۸
۱-۷ فرضیه های پژوهش۸
۱-۸جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش۸
۱-۹ قلمرو پژوهش۹
۱-۱۰ روش تحقیق۹
۱-۱۱ متغيرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها۹
۱-۱۲ ساختار پژوهش۱۸
خلاصه فصل ۲۰
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه۲۲
۲-۲ اهمیت نقدینگی۲۲
۲-۳ تعریف نقدینگی۲۳
۲-۳-۱ نقدینگی دارایی ها۲۶
۲-۳-۲…

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها word

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها word

رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکها word

چکیدهمفهوم ریسک در بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می کند بنابراین باید آن را شناخت و اندازه گیری کرد، ریسک لزوما پدیده منفی نیست به همراه هر فرصتی ریسک نیز وجود دارد. يكي از حائز اهميت ترين ریسکها، ریسک سود نقدي و تعهدي مي باشد كه اين ريسك ها مي تواند منجر به ورشكستگي واحد اقتصادي گردد اما از بين ريسك هاي تاثير گذار بر روي ريسك اجزاي سود مي توان ريسك اعتباري را نام برد كه اين ريسك مي تواند ريسك سود نقدي و تعهدي را تحت تاثير قرار دهد، بنابراین…

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD

بررسي رابطه ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري و ارزش بازار سهام در بازار سرمايه ايرانWORD

چكيده
تحقيق حاضر در راستاي مباني تئوريك مبحث بررسي ارزش اطلاعاتي جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري و غيرجاري در بازار سرمايه ايرانپرداخته است. تحقيق حاضر تحقيق توصيفي و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکاني و زماني، جامعه آماري پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران از ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ بوده و بدین ترتیب نمونه آماری دراین تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری، ۶۳ شرکت می باشد. جهت بررسي…