پایان نامه ارشد رابطه بین نقدینگی، حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رابطه بین نقدینگی، حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه ارشد رابطه بین نقدینگی، حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

چکیدهموضوع این تحقیق،‌ بررسی تاثیر نقدینگی بر حاکمیت شرکتی و تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، ۶۸ شرکت در نمونه آماری این تحقیق قرار گرفته‌اند. دوره زمانی تحقیق سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های صورت بندی شده از…

ورشكستگي به تقلب

ورشكستگي به تقلب

ورشكستگي به تقلب

عنوان تحقیق: ورشكستگي به تقلبفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۵۳
شرح مختصر:
در سده‌هاي اخير ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزايش دامنه فعاليت بازرگانان ضرورت ايجاد چارچوب‌ها و تدوين مقرراتي كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمايت كند بيش از پيش احساس شد زيرا هر بازرگاني در اثناي فعاليت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادي يا بواسطه اهمال و توسل به وسايل غير اصولي در اداره واحد تجاري خود با مشكلات مالي…

اثر هوش تجاری مديران بر نوآوری

اثر هوش تجاری مديران بر نوآوری

اثر هوش تجاری مديران بر نوآوری

عنوان مقاله: اثر هوش تجاری مديران بر نوآوریقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۸
قسمتی از متن:
اين تحقيق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد. همچنين تحقيق حاضر از حيث روش گردآوری داده‌ها ميداني مي‌باشد. جامعة آماری این تحقيق را کلیة كاركنان و رؤساي شعب بانك كشاورزي استان اردبيل جمعاً به تعداد ۳۷۵ نفر تشکیل می‌دهد. با توجه به اين كه اعضاي جامعه آماري از ويژگي‌هاي تقريباً مشابهي برخوردارند،…